Duyurular
KİCKBOKS 1. KADEME ANTRENÖR KURSU

   

  1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA
  KATILACAKLARDAN ARANACAK ŞARTLAR
   
  1. En az lise veya dengi okul mezunu (Milli sporculardan tahsil şartı aranmaz) ve en az 1. Dan derecesine sahip olmak,
   
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor
  branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
   
  3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar
  bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
   
  4. En az 20 yaşını doldurmuş olmak,
   
  5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
  Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
   
  1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA
  KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
   
  1. Katılım Formu
   
  2. Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
   
  3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,
   
  4. Kurs katılım ücreti dekontu,
   
  5. Adli sicil belgesi,
   
  6. Sağlık raporu (sağlık ocaklarından),
   
  7. 4 adet Fotoğraf,
   
  8. Nüfus cüzdanı Fotokopisi,
   
  9. Milli sporcular için Millilik Belgesinin aslı,
   
  10. Siyah Kuşak 1. Dan veya daha üst derece dan belge fotokopisi,
   
  11. Federasyon Kimlik Kartı ve Kimlik Belgesi,
   
  12. Diğer branşlarda antrenörlük belgesi olanlar, ilgili federasyondan görmüş oldukları
  dersleri belirtir sınav sonuç belge fotokopisi (aslı gibidir onaylı),
   
  13. Kursa katılacak adaylar Federasyonun 617 53 44 nolu posta çeki hesabına veya Ankara Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32 nolu hesabına 1.Kademe
  Yardımcı Antrenör Kurs ücreti olarak 600.00 - TL yatıracaklardır. Dekonta Kick Boks 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kurs ücreti olarak yazılacaktır.

   

  12-04-2017